Välkommen


OM OSS

Hbg Vent & Styrteknik startade sin verksamhet 1999 och har sedan dess byggt upp en organisation med 8 st anställda. Vi är verksamma i huvudsak inom nordvästra Skåne men åtar oss även uppdrag från Malmö upp till Älmhult.

Tjänsterna vi erbjuder är utförande av kompletta ventilationsentreprenader från projektering till färdig anläggning.

En avdelning sysslar enbart med våra serviceavtal för underhåll av ventilationssystem, kylsystem, värmecentraler och styrsystem.

Våra kunder består av byggentreprenörer, kommuner, fastighetsbolag och industriföretag.

Tjänster

Utförande av ventilations och styrentreprenader

Underhållsservice av ventilation, kyla, värmecentraler och styrsystem genom serviceavtal

Projektering

Luftflödesinjustering av ventilationssystem

Utredningar om energibesparande åtgärder

Utförande av OVK-besiktningar

KONTAKTA OSS